Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας
Παναγιάς Προυσσιωτίσσης 6, Καρπενήσι, Ευρυτανία, 36100
+30 22373 50500

Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο. Με την υπ’ αρ. Δ9/49158/12867/27-12-2016 (ΥΟΔΔ 722) απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίστηκαν τα μέλη και με την 675/14-12-2017 τεύχος ΥΟΔΔ απόφαση ο Διοικητής. Τα 7 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

  1. Ο Κοντοπάνος Νικόλαος του Σπυρίδων, οικονομολόγος, ως Διοικητής και Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο Τσιγαρίδα Βασίλειο του Δημητρίου, συνταξιούχο.
  2. Ο Τσιγαρίδας Βασίλειος του Δημητρίου, συνταξιούχος, ως Αντιπρόεδρος, με αναπληρωτή τον Πλούμη Δημήτριο του Νικολάου, συνταξιούχο.
  3. Η Κοσμά Αλίκη του Σταύρου, ψυχολόγος, ως Τακτικό Μέλος, με αναπληρώτρια την Βεντούρη Μαρία του Νικολάου, συνταξιούχο.
  4. Η Κριπάση-Μπάρκα Αναστασία του Ιωάννη, Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Π.Ε. Ευρυτανίας, ως Τακτικό Μέλος, με αναπληρωτή τον Μπάρκα Θεόδωρο του Πέτρου, Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Π.Ε. Ευρυτανίας.
  5. Ο Νικόπουλος Αθανάσιος του Γεωργίου, εκπρόσωπος της Ένωσης Ευρυτάνων Αμερικής «Το Βελούχι», ως Τακτικό Μέλος, με αναπληρωτή τον Βλάχο Παντελή του Ευαγγέλου, ομοίως.
  6. Ο Παπαδημητρίου Παναγιώτης του Ιωάννη, εκπρόσωπος του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Καρπενησίου, με αναπληρωτή τον Ντρίβα Αντώνη του Δημητρίου, ομοίως.
  7. Η Σερετάκη Αθανασία του Κωνσταντίνου, εκπρόσωπο των υπαλλήλων του Θ.Χ.Π. Ευρυτανίας, με αναπληρώτρια την Φλώρου Αναστασία του Ιωάννη, ομοίως.

 

Σχετικά αρχεία
ΦΕΚ διορισμού Διοικητού
ΦΕΚ διορισμού Διοικητικού Συμβουλίου