Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας
Παναγιάς Προυσσιωτίσσης 6, Καρπενήσι, Ευρυτανία, 36100
+30 22373 50500

Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2 ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση των προσωρινών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων, αναφορικά με την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, που εδρεύει στο Καρπενήσι. Κατά των προσωρινών πινάκων, ...

Προκήρυξη δύο ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας

Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας διάρκειας, από την υπογραφή της σύμβασης και έως 18 μήνες (πενθήμερη 8ωρη απασχόληση). Αιτήσεις από Πέμπτη 10/1 έως Δευτέρα 21/1 και ώρα εως 15:00 ΑΔΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ...

24 θέσεις για το Θεραπευτήτριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας

Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς. Μέχρι την Δευτέρα 3/12/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων  από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους στο μητρώο  του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ...

Διακήρυξη Τροφίμων 2019 - 2020

  Διακήρυξη Διαγωνισμού Τροφίμων 2019 - 2020 ...

Επαναληπτική Διακήρυξη Υγρών Καυσίμων Αρ. 1070-2018

  Επαναληπτική Διακήρυξη Υγρών Καυσίμων 2018 ...