Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας
Παναγιάς Προυσσιωτίσσης 6, Καρπενήσι, Ευρυτανία, 36100
+30 22373 50500

1η Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Υπηρεσίες Κουρείου

1η Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής Υπηρεσιών Κουρείου για ένα έτος προς το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας. Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ ...

Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού καυσίμων

Απόσπασμα πρακτικού από την Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, με Αριθμό 22/2020 από 20/11/2020 . Στο Καρπενήσι σήμερα στις 16 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η επιτροπή Αξιολογησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης (προμήθειας υγρών ...

1η Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ιατρικές Υπηρεσίες

1η Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύμβαση Μίσθωσης Έργου παροχής Ιατρικών υπηρεσιών ειδικότητας Παθολογίας για τις ανάγκες του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, διάρκειας ενός (1) έτους. Κατεβάτε την πρόσκληση εδώ   ...

Περίληψη - Προκήρυξη - Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Υγρών Καυσίμων

Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Θεραπευτηρίου. Περίληψη Διακήρυξης Προκήρυξη Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Πετρελαίου   ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύμβαση Μίσθωσης Έργου παροχής Ιατρικών υπηρεσιών ειδικότητας Παθολογίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύμβαση Μίσθωσης Έργου παροχής Ιατρικών υπηρεσιών ειδικότητας Παθολογίας για τις ανάγκες του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, διάρκειας ενός (1) έτους. Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ   ...

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς γα την ανάθεση παροχής υπηρεσιών κουρείου για ένα έτος

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς γα την ανάθεση παροχής υπηρεσιών κουρείου για ένα έτος. Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ   ...

Ανάρτηση Πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου των Δικαιολογητικών & Κατάρτισης Πινάκων Υποψηφίων για την Πλήρωση 05 Θέσεων Επικουρικού Προσωπικού

Ανάρτηση Πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου των Δικαιολογητικών & Κατάρτισης Πινάκων των Υποψηφίων για την Πλήρωση 05 Θέσεων Επικουρικού Προσωπικού ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ θέσεις μια (1) ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ θέσεις δύο (2) και ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ θέσεις δύο (2) της αριθ. 876/7-7-2020 προκήρυξης του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας.   Πρακτικό ...

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς γα την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς γα την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ...

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας για ένα έτος.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας για ένα έτος. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ...

Προκήρυξη πρόσληψης (5) υπαλλήλων επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση στην χώρα μας του COVID-19

Προκήρυξη πρόσληψης πέντε (5) υπαλλήλων επικουρικού προσωπικού, ειδικότητας ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1), ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, θέσεις (2), ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ θέσεις (2), για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση στην χώρα μας του κορωνοϊού COVID-19. Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη (ΑΔΑ: 9792465ΙΨ4-Η2Τ) πρόσληψης ...