Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας
Παναγιάς Προυσσιωτίσσης 6, Καρπενήσι, Ευρυτανία, 36100
+30 22373 50500

Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη αναγκών φύλαξης διάρκειας, από την υπογραφή της σύμβασης και έως 18 μήνες (πενθήμερη 4ωρη απασχόληση).

Αιτήσεις από Τετάρτη 10/04/2019 εως Παρασκευή 19/04/2019 και ώρα 15:00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΦΕΚ.196.Β.29.1.18

ΦΕΚ.2576.Β.3.7.18

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 9