Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας
Παναγιάς Προυσσιωτίσσης 6, Καρπενήσι, Ευρυτανία, 36100
+30 22373 50500

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ΣΟΧ 1/2021

Εκκινεί την Τετάρτη 12 Μαΐου η υποβολή αιτήσεων για την υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 Προκήρυξη του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων η Παρασκευή 21 Μαΐου 2021.
Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή των αιτήσεων και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.