Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας
Παναγιάς Προυσσιωτίσσης 6, Καρπενήσι, Ευρυτανία, 36100
+30 22373 50500

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Ψ61Υ465ΙΨ4-Ζ25

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΨΤΟΔ465ΙΨ4-ΩΚ1