Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας
Παναγιάς Προυσσιωτίσσης 6, Καρπενήσι, Ευρυτανία, 36100
+30 22373 50500

Πρόσληψη 5 ατόμων Επικουρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Προκήρυξη ΣΟΧ 1/2022

Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού υπ΄Αριθμ. Δ1/οικ.43102/14387

Έντυπο ΣΟΧ 11

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Εμπειρίας

 
 
Ημερομηνία ανάρτησης 17 Αυγούστου 2022