Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας
Παναγιάς Προυσσιωτίσσης 6, Καρπενήσι, Ευρυτανία, 36100
+30 22373 50500

Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 846/12-7-2022 - ΣΟΧ 1/2022 - προκήρυξης για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας - άρθρο 88 του ν. 4611/2019 κατόπιν ελέγχου από το ΑΣΕΠ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ