Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας
Παναγιάς Προυσσιωτίσσης 6, Καρπενήσι, Ευρυτανία, 36100
+30 22373 50500
Φροντίδα για τον παππού και τη γιαγιά

Στο θεραπευτήριο χρονίων παθήσεων Ευρυτανίας διαθέτουμε έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό κάνοντας ασφαλή και άνετη τη διαμονή των φιλοξενούμενων μας.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο. Με την υπ’ αρ. Δ9/49158/12867/27-12-2016 (ΥΟΔΔ 722) απόφασης ορίστηκαν τα μέλη και με την 675/14-12-2017 τεύχος ΥΟΔΔ απόφαση ο Διοικητής.

Χαιρετισμοί Προέδρου

Υπό κατασκευή.

Νέα - Δραστηριότητες

Διαβάστε τα νέα και τις δραστηριότητες του Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας.

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Διαβάστε τις προκηρύξεις και τους Διαγωνισμούς του Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Για την εισαγωγή στο θεραπευτήριο απαιτείται η συμπλήρωση της αντίστοιχη αίτηση και η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Εγκαταστάσεις

Υπό κατασκευή.

Διαβάστε τα νέα μας

Επαναπροκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την Προμήθεια: «Τροφίμων» για το Θ.Χ.Π.Ε.

Επαναπροκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την Προμήθεια: «Τροφίμων» για το Θ.Χ.Π.Ε. Προϋπολογισμός 64.989,93€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 13% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση μόνο τιμής με διάρκεια για ένα (1) έτος. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   ...

Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 846/12-7-2022 - ΣΟΧ 1/2022

Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 846/12-7-2022 - ΣΟΧ 1/2022 - προκήρυξης για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας - άρθρο 88 του ν. 4611/2019 κατόπιν ελέγχου από το ΑΣΕΠ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥΥΕ ...

Διακήρυξη - Περίληψη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Τροφίμων 2023

Διακήρυξη - Περίληψη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Τροφίμων 2023 Διακήρυξη Περίληψη   ...

Περίληψη - Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Υγρών Καυσίμων 2023-2024

Ανακοινώνουμε ότι το θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας προκηρύσσει, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ. (CPV: 09132100-4, ...
Επισκεφτείτε μας

Θα μας βρείτε στην οδό Παναγιάς Προυσσιωτίσσης 6, Καρπενήσι, Ευρυτανία, 36100 και στο τηλέφωνο +30 22373 50500.