Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας
Παναγιάς Προυσσιωτίσσης 6, Καρπενήσι, Ευρυτανία, 36100
+30 22373 50500
Φροντίδα για τον παππού και τη γιαγιά

Στο θεραπευτήριο χρονίων παθήσεων Ευρυτανίας διαθέτουμε έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό κάνοντας ασφαλή και άνετη τη διαμονή των φιλοξενούμενων μας.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο. Με την υπ’ αρ. Δ9/49158/12867/27-12-2016 (ΥΟΔΔ 722) απόφασης ορίστηκαν τα μέλη και με την 675/14-12-2017 τεύχος ΥΟΔΔ απόφαση ο Διοικητής.

Χαιρετισμοί Προέδρου

Υπό κατασκευή.

Νέα - Δραστηριότητες

Διαβάστε τα νέα και τις δραστηριότητες του Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας.

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Διαβάστε τις προκηρύξεις και τους Διαγωνισμούς του Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Για την εισαγωγή στο θεραπευτήριο απαιτείται η συμπλήρωση της αντίστοιχη αίτηση και η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Εγκαταστάσεις

Υπό κατασκευή.

Διαβάστε τα νέα μας

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για Υπηρεσίες Φύλαξης για ένα (1) έτος

Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις Υπηρεσίες φύλαξης του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας για ένα (1) έτος. Για να κατεβάσετε την προκύρηξη πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο. Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για Υπηρεσίες Φύλαξης για ένα (1) έτος.pdf ...

Συνοπτικός Διαγωνισμός για Υπηρεσίες Φύλαξης για ένα (1) έτος

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις Υπηρεσίες φύλαξης του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας για ένα (1) έτος. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ...

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 394/10-3-2021 - ΣΟΧ 1/2021

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 394/10-3-2021 - ΣΟΧ 1/2021 - προκήρυξης για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας – άρθρο 88 του ν. 4611/2019. Αναρτώνται σήμερα οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης,  προσληπτέων και ...

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Ψ61Υ465ΙΨ4-Ζ25 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΨΤΟΔ465ΙΨ4-ΩΚ1 ...
Επισκεφτείτε μας

Θα μας βρείτε στην οδό Παναγιάς Προυσσιωτίσσης 6, Καρπενήσι, Ευρυτανία, 36100 και στο τηλέφωνο +30 22373 50500.