Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας
Παναγιάς Προυσσιωτίσσης 6, Καρπενήσι, Ευρυτανία, 36100
+30 22373 50500
Φροντίδα για τον παππού και τη γιαγιά

Στο θεραπευτήριο χρονίων παθήσεων Ευρυτανίας διαθέτουμε έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό κάνοντας ασφαλή και άνετη τη διαμονή των φιλοξενούμενων μας.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο. Με την υπ’ αρ. Δ9/49158/12867/27-12-2016 (ΥΟΔΔ 722) απόφασης ορίστηκαν τα μέλη και με την 675/14-12-2017 τεύχος ΥΟΔΔ απόφαση ο Διοικητής.

Χαιρετισμοί Προέδρου

Υπό κατασκευή.

Νέα - Δραστηριότητες

Διαβάστε τα νέα και τις δραστηριότητες του Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας.

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Διαβάστε τις προκηρύξεις και τους Διαγωνισμούς του Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Για την εισαγωγή στο θεραπευτήριο απαιτείται η συμπλήρωση της αντίστοιχη αίτηση και η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Εγκαταστάσεις

Υπό κατασκευή.

Διαβάστε τα νέα μας

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 846/12-7-2022 - ΣΟΧ 1/2022

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 846/12-7-2022 - ΣΟΧ 1/2022 - προκήρυξης για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας – άρθρο 88 του ν. 4611/2019. Αναρτώνται σήμερα οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης,  προσληπτέων και ...

Διακήρυξη για Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού

Διακήρυξη για Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού Λόγω τροποποίησης στις γραμμές των προϊόντων η ομάδα 2 έχει πάρει Συστημικό ΑΡ. 171112,1 και η ομάδα 4 έχει πάρει Συστημικό ΑΡ. 171136,1 Κατεβάστε την διακήρυξη εδώ   Ημερομηνία ανάρτησης 7 Σεπτεμβρίου 2022 ...

Περίληψη Διακήρυξης για Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού

Περίληψη Διακήρυξης για Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού Κατεβάστε την περίληψη εδώ   Ημερομηνία ανάρτησης 1 Σεπτεμβρίου 2022 ...

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΧ 1/2022

Το Θεραπευτήριο  Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας δημοσίευσε εκ του περισσού ανακοίνωση για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού (5)  πέντε ατόμων στις Τοπικές Εφημερίδες Ευρυτανικά Νέα και Ευρυτανικός Παλμός αντίστοιχα. Εκ παραδρομής αναγράφηκε η ειδικότητα ΤΕ Φυσικοθεραπείας  αντί του ορθού ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού. Το Θεραπευτήριο θα προβεί σε Ορθή Επανάληψη ...
Επισκεφτείτε μας

Θα μας βρείτε στην οδό Παναγιάς Προυσσιωτίσσης 6, Καρπενήσι, Ευρυτανία, 36100 και στο τηλέφωνο +30 22373 50500.