Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας
Παναγιάς Προυσσιωτίσσης 6, Καρπενήσι, Ευρυτανία, 36100
+30 22373 50500
Φροντίδα για τον παππού και τη γιαγιά

Στο θεραπευτήριο χρονίων παθήσεων Ευρυτανίας διαθέτουμε έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό κάνοντας ασφαλή και άνετη τη διαμονή των φιλοξενούμενων μας.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο. Με την υπ’ αρ. Δ9/49158/12867/27-12-2016 (ΥΟΔΔ 722) απόφασης ορίστηκαν τα μέλη και με την 675/14-12-2017 τεύχος ΥΟΔΔ απόφαση ο Διοικητής.

Χαιρετισμοί Προέδρου

Υπό κατασκευή.

Νέα - Δραστηριότητες

Διαβάστε τα νέα και τις δραστηριότητες του Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας.

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Διαβάστε τις προκηρύξεις και τους Διαγωνισμούς του Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Για την εισαγωγή στο θεραπευτήριο απαιτείται η συμπλήρωση της αντίστοιχη αίτηση και η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Εγκαταστάσεις

Υπό κατασκευή.

Διαβάστε τα νέα μας

Περίληψη - Διακήρυξη για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης

Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας προκηρύσσει κλειστό διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ: 60.000 με κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά Αποκλειστικά Βάσει Τιμής. Περίληψη - Διακήρυξη Διακήρυξη - Πρόσκληση     ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου παροχής Ιατρικών υπηρεσιών ειδικότητας Παθολογίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη  Σύμβασης Μίσθωσης Έργου παροχής Ιατρικών υπηρεσιών ειδικότητας Παθολογίας  για τις ανάγκες  του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας.  Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ:   Ημερομηνία ανάρτησης 5 Δεκέμβρη 2022 ...

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 846/12-7-2022 - ΣΟΧ 1/2022

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 846/12-7-2022 - ΣΟΧ 1/2022 - προκήρυξης για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας – άρθρο 88 του ν. 4611/2019. Αναρτώνται σήμερα οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης,  προσληπτέων και ...

Διακήρυξη για Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού

Διακήρυξη για Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού Λόγω τροποποίησης στις γραμμές των προϊόντων η ομάδα 2 έχει πάρει Συστημικό ΑΡ. 171112,1 και η ομάδα 4 έχει πάρει Συστημικό ΑΡ. 171136,1 Κατεβάστε την διακήρυξη εδώ   Ημερομηνία ανάρτησης 7 Σεπτεμβρίου 2022 ...
Επισκεφτείτε μας

Θα μας βρείτε στην οδό Παναγιάς Προυσσιωτίσσης 6, Καρπενήσι, Ευρυτανία, 36100 και στο τηλέφωνο +30 22373 50500.