Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας
Παναγιάς Προυσσιωτίσσης 6, Καρπενήσι, Ευρυτανία, 36100
+30 22373 50500

 

Διακήρυξη Διαγωνισμού Ειδών καθαριότητας και Ευπρεπισμού

Διευκρινιστική Δήλωση