Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας
Παναγιάς Προυσσιωτίσσης 6, Καρπενήσι, Ευρυτανία, 36100
+30 22373 50500

Δημοσιεύτηκε η  προκήρυξη πρόσληψης επικουρικού προσωπικού (ΑΔΑ: ΨΩΒΥ465ΙΨ4-4Η9) του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση στην χώρα μας του κορωνοϊού COVID-19.

Η υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών θα γίνεται ηλεκτρονικά στο email: ikp-gramm@jmc.gr από την Τετάρτη 18-3-2020 έως την Παρασκευή  20-3-2020 και ώρα 23:59.

Οι υποψήφιοι προς επιβεβαίωση πρωτοκόλλησης της αίτησής τους μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ: 2237350504

Συνημμένα:

Περίληψη

Προκήρυξη

Αίτηση