Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας
Παναγιάς Προυσσιωτίσσης 6, Καρπενήσι, Ευρυτανία, 36100
+30 22373 50500

Ανάρτηση Πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου των Δικαιολογητικών & Κατάρτισης Πινάκων των Υποψηφίων για την Πλήρωση 04 Θέσεων Επικουρικού Προσωπικού ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων / Βοηθών Νοσηλευτών της αριθ. 308/17-03-2020 προκήρυξης του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας.

Πρακτικό

Επιτυχόντες

Απορριπτέοι