Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας
Παναγιάς Προυσσιωτίσσης 6, Καρπενήσι, Ευρυτανία, 36100
+30 22373 50500

Δημοσιεύτηκε η  προκήρυξη (ΑΔΑ:6ΕΙΑ465ΙΨ4-ΠΑΡ) πρόσληψης τριών (3) υπαλλήλων επικουρικού προσωπικού, ειδικότητας ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση στην χώρα μας του κορωνοϊού COVID-19.

Η υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών θα γίνεται ηλεκτρονικά στο email: ikp-gramm@jmc.gr από την Παρασκευή 15-5-2020 έως και την Τρίτη 19-5-2020 και ώρα 23:59.

Οι υποψήφιοι προς επιβεβαίωση πρωτοκόλλησης της αίτησής τους μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ: 2237350503

Περίληψη

Προκήρυξη

Αίτηση