Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας
Παναγιάς Προυσσιωτίσσης 6, Καρπενήσι, Ευρυτανία, 36100
+30 22373 50500

Ανάρτηση Πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου των Δικαιολογητικών & Κατάρτισης Πινάκων των Υποψηφίων για την Πλήρωση 03 Θέσεων Επικουρικού Προσωπικού ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού της αριθ. 581/13-05-2020 προκήρυξης του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας.

Πρακτικό Επιτροπής Ελέγχου

Πίνακας Επιτυχόντων

Πίνακας Απορριπτέων