Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας
Παναγιάς Προυσσιωτίσσης 6, Καρπενήσι, Ευρυτανία, 36100
+30 22373 50500

Προκήρυξη πρόσληψης πέντε (5) υπαλλήλων επικουρικού προσωπικού, ειδικότητας ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1), ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, θέσεις (2), ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ θέσεις (2), για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση στην χώρα μας του κορωνοϊού COVID-19.

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη (ΑΔΑ: 9792465ΙΨ4-Η2Τ) πρόσληψης πέντε (5) υπαλλήλων επικουρικού προσωπικού, ειδικότητας ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ θέσεις (1), ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ θέσεις (2), ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ θέσεις (2), του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση στην χώρα μας του κορωνοϊού COVID-19.

Η υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών θα γίνεται ηλεκτρονικά στο email: ikp-gramm@jmc.gr από την Πέμπτη 9-7-2020 έως και την Δευτέρα 13-7-2020 και ώρα 23:59.

Οι υποψήφιοι προς επιβεβαίωση πρωτοκόλλησης της αίτησής τους μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ: 2237350502-8

Αίτιση

Προκήρυξη Διαύγεια

Περίληψη Προκήρυξης ΤΕ και ΥΕ