Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας
Παναγιάς Προυσσιωτίσσης 6, Καρπενήσι, Ευρυτανία, 36100
+30 22373 50500

Ανάρτηση Πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου των Δικαιολογητικών & Κατάρτισης Πινάκων των Υποψηφίων για την Πλήρωση 05 Θέσεων Επικουρικού Προσωπικού ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ θέσεις μια (1) ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ θέσεις δύο (2) και ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ θέσεις δύο (2) της αριθ. 876/7-7-2020 προκήρυξης του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας.

 

Πρακτικό Επιτροπής Ελέγχου

Πίνακας Επιτυχόντων - Επιλαχόντων

Πίνακας Απορριπτέων