Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας
Παναγιάς Προυσσιωτίσσης 6, Καρπενήσι, Ευρυτανία, 36100
+30 22373 50500

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ΣΟΧ 1/2022

Εκκινεί την Πέμπτη 18 Αυγούστου η υποβολή αιτήσεων για την υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 Προκήρυξη του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων η Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022. Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή των αιτήσεων και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης 17 Αυγούστου 2022