Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας
Παναγιάς Προυσσιωτίσσης 6, Καρπενήσι, Ευρυτανία, 36100
+30 22373 50500

Διακήρυξη για Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού

Λόγω τροποποίησης στις γραμμές των προϊόντων η ομάδα 2 έχει πάρει Συστημικό ΑΡ. 171112,1 και η ομάδα 4 έχει πάρει Συστημικό ΑΡ. 171136,1

Κατεβάστε την διακήρυξη εδώ

 

Ημερομηνία ανάρτησης 7 Σεπτεμβρίου 2022